Børn i skilsmisser

Ingen skilsmisser er ens – og ingen af de reaktioner man ser hos børn/unge er ens.

Undersøgelser viser dog, at mange skilsmissebørn særligt reagerer:

 • Når de skal tilpasse sig to hjem, herunder når de skal håndtere skiftedagen
 • Når forældrene er uvenner
 • Når de får en ny familie
 • Når de mindes den dag de fik at vide, at forældrene skulle skilles

Og undersøgelserne peger på, at mange børn reagerer ved at:

 • Savne og føle sig triste
 • Føle stort ansvar
 • Føle skyld
 • Have svært ved at sove
 • Få ondt i maven
 • Blive indadvendte eller eksplosive

Selv i en udramatisk skilsmisse, hvor forældrene er relativt enige om, hvordan de bedst drager omsorg for deres børn, vil skilsmissen næsten altid være forbundet med sorg for børnene. Deres liv har taget en drastisk drejning, som stiller store krav til dem om at kunne tilpasse sig.

Hvilken hjælp?

Mange børn klarer en skilsmisse fint med støtte fra deres forældre og netværk. Men nogle børn og unge kan have brug for hjælp fra en udenforstående, professionel voksen, hvis følelser eller personlige holdninger de ikke skal tage hensyn til.

Jeg hjælper barnet/den unge med at sætte ord på de følelser skilsmissen er forbundet med. Sammen taler vi fx om

 • ’Den dag jeg fik det at vide’
 • Svære situationer/oplevelser
 • Bekymringer for fremtiden
 • Gode ting, som der også skal være plads til
 • ’Noget jeg har brug for hjælp af mine forældre til’

Den vigtigste hjælp

Hvis et barn/ungt menneske lever i en konfliktfyldt skilsmisse, vil samtaleforløbet for en periode være et frirum for den pågældende. Men når alt kommer til alt, er det vigtigste for barnet/den unge selvfølgelig, at dets forældre tager ansvar for at være gode samarbejdspartnere omkring deres nye, fælles opgave: at tage vare på og drage omsorg for deres delebarn. Derfor vil et samtaleforløb på den lange bane ikke kunne sikre en sund trivsel for barnet/den unge.

I tilfælde, hvor der er samarbejdsvanskeligheder imellem forældrene, kan det være af stor værdi for barnet, hvis dets forældre deltager i et fælles eller et individuelt skilsmisseforløb.