Hvad er en efterfødselsreaktion og hvad er en fødselsdepression?

Det er meget almindeligt, at man som nybagt forælder reagerer på ankomsten af sit barn. Man kan groft skelne imellem to reaktioner: en efterfødselsreaktion og en fødselsdepression.

 

Efterfødselsreaktion

Undersøgelser viser, at ca. hver 4. mor føler sig uligevægtig i en kortere eller længere periode efter fødslen. Det er heller ikke ualmindeligt af faderen får psykiske eftervirkninger oven på ankomsten af et barn. De seneste undersøgelser peger på at lidt mere end 1 ud af 8 fædre får en periode præget af følelser som tristhed, irritabilitet og utilstrækkelighedsfølelse over for dét at være far.

Typiske tegn på en efterfødselsreaktion:

 • Følelsesmæssig uligevægt
 • Trist/ked
 • Bekymring for at være alene med barnet
 • Utilstrækkelighedsfølelse i rollen som forælder og kæreste
 • Uoverkommelighedsfølelse
 • Angst og bekymring

Hvordan behandles en efterfødselsreaktion?

Det er vigtigt at tale med nogen om, hvordan du har det – det værste du kan gøre er at lade som ingenting og holde det for dig selv. Tal med din partner, en god ven eller et familiemedlem om din situation. Det kan også være en god idé at tale med jeres sundhedsplejerske eller evt. din praktiserende læge, som sammen med dig kan være med til at vurdere, hvordan du bedst hjælpes.

Hvis du ikke får det godt nok af at tale med dem, der er tættest på dig, kan du tale med en psykolog.

Jeg vil via samtaleterapi støtte dig i at finde dig bedre tilpas i din rolle som forælder, således at du igen kan føle glæde, optimisme og overskud.

Typiske symptomer på en fødselsdepression

 • Nedtrykthed og uoverkommelighedsfølelse
 • Øget eller nedsat appetit
 • Tendens til gråd
 • Vanskeligheder ved at sove (selv når man har mulighed for det)
 • Frygt for at komme til at skade sit barn
 • Stor tvivl på egne evner som forælder
 • Gentagne tanker om døden, evt. selvmordstanker

Fødselsdepression

Hvis reaktionerne varer ved og piner dig meget kan du have udviklet en fødselsdepression.

Hvordan behandles en fødselsdepression?

Det er meget vigtigt at få behandling af en fødselsdepression. Jo hurtigere behandling des bedre – både af hensyn til dig og dit barn. Der er en veletableret sammenhæng mellem ubehandlet fødselsdepression og forsinket udvikling hos barnet.

Behandlingen vil først og fremmest fokusere på at få brudt fødselsdepressionens onde cirkel. Her vil fokus bl.a. være at få undersøgt og aktiveret relevant netværksstøtte og få inkorporeret nærende aktiviteter i din hverdag. Senere vil vi arbejde med dine negative tankemønstre samt belyse dine livsværdier og de bedste måder, hvorpå du kan agere i overensstemmelse med netop dét, der er værdifuldt for dig og din familie.

Særlige symptomer på fødselsdepression hos fædre

 • Føler sig utilstrækkelig som far og som ægtemand
 • Bange for at være alene med det lille barn
 • Vredesudbrud
 • Aggressivitet og irritabilitet
 • Destruktiv tankegang
 • Lav stresstærskel og rastløshed
 • Misbrug
 • Tilbagetrækning fra relationer
 • Besættelse af arbejde – ”arbejdsnarkomani”
 • Rigide krav om autonomi (selvbestemmelse)

                                                                                                      – Psykiatrifonden