Autoriseret psykolog

Jeg er i 2012 uddannet psykolog (cand.psych.) fra Københavns Universitet med speciale i det senmoderne familieliv.  Jeg specialiserede mig særligt  i de udfordringer, der ligger i at få parforhold, familieliv, fritidsliv og arbejdsliv til at gå op i en højere enhed.

Jeg er siden min udnævnelse blevet autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet. Jeg bliver løbende superviseret og holder mig desuden opdateret om den nyeste faglige viden, bl.a. via kurser og efteruddannelse.

Jeg møder i mit daglige virke mange, selv ganske unge, mennesker, der presses i en sådan grad af forventningerne til ’det rigtige liv’, at opretholdelsen af et psykisk velbefindende udfordres markant. Dette pres kan påvirke vores selvværd negativt. Det kan udløse livskriser. Skabe konflikter i parforholdet. Og det kan udløse meget generende symptomer på fx stress, angst og depression.

Mine erfaringer

Jeg har en bred erfaring med at arbejde med børn, unge, voksne samt par og forældre. Og uanset om du står midt i en eksistentiel krise eller er generet af ubehagelige symptomer udløst af fx stress, angst, depression, tab, en traumatisk hændelse, mobning, skilsmisse, konflikter i parforholdet eller andet, så forsøger jeg altid at tilpasse min tilgang, så den passer lige netop til dig og dit behov.

Hvad enten du ønsker hjælp til små eller store problemer, kan du forvente at blive mødt med en høj grad af forståelse for netop din livssituation og for de behov, du har for at kunne leve et meningsfuldt og tilfredsstillende liv. Jeg vil møde dig med en høj grad af venlighed, indlevelse og varme, og vil se det som mit fineste mål at kunne hjælpe dig videre i den retning, du ønsker dit liv skal have.

Jeg har bl.a. erfaring med følgende:

  • Bred parterapeutisk erfaring inkl. uddannelse som emotionsfokuseret parterapeut.
  • Stor erfaring med at rådgive voksne og par, bl.a. ift. kommunikation og børneopdragelse.
  • Bred erfaring i behandlingen af bl.a. angst, depression, stress, lavt selvværd, samlivsproblemer, sorg og tab, krisereaktioner og skilsmisseproblemer (børn og voksne).
  • Bred erfaring ift. psykiatriske problemstillinger – børn, unge og voksne.
  • Solid erfaring med angstbehandling af børn, unge og voksne.
  • Specialiseret erfaring inden for børn- og ungeområdet – udredning samt behandling.
  • Indgående erfaring med krisebehandling, bl.a. ift. reaktioner som følge af psykisk og fysisk vold.
  • God erfaring med supervision af og faglig sparring til pædagogisk/sundhedsfagligt personale og psykologer på vej mod deres autorisation.

 

Privat

Jeg er på 19. år samlevende med min mand med hvem jeg har 2 børn.