Hvad er angst?

Angst er en naturligt forekommende reaktion, som hjernen igangsætter, når den opfanger en fare. Angsten sørger for, at vi er på vagt, så vi hurtigt kan reagere i form af at flygte fra eller kæmpe imod en trussel. Men hos nogen er tærsklen for, hvornår noget opfanges som en trussel, meget lav, og risikoen for at angsten begrænser den daglige livsførelse bliver stor.

Hvilke symptomer er der på angst?

Angst har både psykiske og kropslige symptomer. De psykiske symptomer kan være af forskellig karakter og sværhedsgrad. Det kan fx være:

 • konstant uro
 • overdrevet selvfokus/frygt for at være i centrum for andres negative bedømmelse
 • bekymring
 • tvangstanker og/eller tvangshandlinger
 • tendens til at undgå steder og situationer af frygt for at opleve angst

De kropslige symptomer på angst kan fx være:

 • hjertebanken
 • trykken for brystet
 • sveden
 • rysten
 • kvalme og/eller maveonde
 • svimmelhed og/eller osteklokkefornemmelse
 • søvnproblemer

Angst kan særligt komme til udtryk som enkeltfobier, generaliseret angst, panikangst, social angst, helbredsangst, præstationsangst og OCD.

Behandling af angst

Jeg har god erfaring med at tilbyde samtaleterapi til børn, unge og voksne, hvor angsten er blevet indgribende og forstyrrende i deres hverdagsliv. Jeg behandler primært angstlidelser med en kognitiv adfærdsterapeutisk metode, som er den bedst dokumenterede behandlingsform netop ift. angstlidelser. Behandlingen vil bestå dels af undervisning i angstfænomenet, dels af undersøgelse og bearbejdelse af uhensigtsmæssige tankemønstre samt individuelt tilpasset adfærdstræning.

Formålet med terapien er, at den enkelte kommer til at leve et liv, hvor adfærden og de beslutninger, der træffes, ikke dikteres af angsten, men snarere dikteres af den enkeltes livsværdier og -drømme.

Oplever du angst? Så er du ikke alene!

Hvor mange har angst?

Der er nogen usikkerhed omkring præcis hvor udbredt angsttilstande er, men alle undersøgelser tyder på at forekomsten er høj. En stor undersøgelse blandt flere europæiske lande konkluderer at ca. 12 % af befolkningen i løbet af et år har en angsttilstand, mens en norsk undersøgelse viser tal helt oppe på næsten 20%. De fleste angsttilstande ses i langt højere grad hos kvinder end mænd. Der er også mange der har flere former for angst, eller angst og depression samtidig (Psykiatrifonden).

At turde, er at miste fodfæstet for en stund, ikke at turde, er at miste sig selv

– Kierkegaard (omskrevet fra originalteksten)