Hvad er en depression?

Depression er en psykisk sygdom, der kan ramme os alle. Depression er en af de mest almindelige psykiske sygdomme, og hver 5.-6. af os vil på et tidspunkt i vores liv udvikle en depression.

Depression varierer i sværhedsgrad. I den ene ende af spektret kan man føle sig trist og uoplagt, og i den anden ende kan man føle sig dybt fortvivlet, håbløs, uden nogen social motivation og endda med selvmordstanker. Ofte vil man føle sig træt, med ændret appetit og uden overskud til at klare selv små dagligdags gøremål.

Hvordan behandles en depression?

Samtaleterapi er – uanset depressionens sværhedsgrad – vigtigt. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at let til moderat depression som udgangspunkt behandles med en ikke-medicinsk behandlingsform (samtaleterapi, motion, nærende aktiviteter, hjælp fra netværket). Er man ramt af en svær depression anbefaler Sundhedsstyrelsen, at behandlingen kombineres med antidepressiv medicin.

Hvilke symptomer ses der ved en depression?

Tegn på depression kan være, at:

  • man føler sig trist, nedtrykt og træt over en længere periode uden at kunne pege på en årsag
  • man mister interessen for de fleste ting og mangler sin sædvanlige energi og drivkraft
  • man bebrejder sig selv og føler skyld over at have det som man har det
  • man mangler selvtillid og livet virker meningsløst og uden betydning
  • man ikke kan koncentrere sig som sædvanligt
  • man isolerer sig og orker ikke socialt samvær
  • søvnkvaliteten er dårlig; man vågner ofte om natten eller tidligt om morgenen – eller man sover for meget
  • man enten har stærkt nedsat eller overdreven appetit
  • der kan forekomme selvmordstanker

                                                                                                   – Psykiatrifonden

Behandlingen vil i første omgang have fokus på at bryde depressionens onde cirkel via fokus på nærende aktiviteter og afledning. Dernæst vil vi arbejde på at bryde dine negative tankemønstre samt belyse dine livsværdier og fokusere på, hvordan du kan leve dit liv i større overensstemmelse med netop dét, der er vigtigt og meningsfuldt for dig.

Jeg vil altid løbende vurdere og gå i drøftelse med dig om, om du får tilstrækkeligt ud af samtalebehandlingen. Hvis jeg vurderer, at samtalebehandlingen ikke kan stå alene, vil jeg med dit samtykke kontakte din praktiserende læge, og sammen vil vi drøfte den mest optimale behandlingsform for dig.

Hvor mange har en depression?

Udenlandske undersøgelser har opgjort, at forekomsten af depression i befolkningen i løbet af et år er 8 % (Psykiatrifonden.dk). Livstidsrisikoen er 17-18 % (Sundhedsstyrelsen 2007). I perioden 2010-2012 var ca. 1,6% af befolkningen registreret i hospitalsvæsenet med diagnosen depression, ca. dobbelt så mange kvinder som mænd (Flachs EM et al. 2015). Dette må formodes at være de personer, der er hårdest ramt af depression.

                                                                                                                                                                                                                                                                            – Psykiatrifonden