Hvad er angst?

At opleve forskellige former for angst er naturligt for alle børn, og ikke alle angstsymptomer kræver behandling. Angst er nemlig en almenmenneskelig følelse og helt afgørende for vores overlevelse.

Det er normalt, at man som barn på forskellige udviklingstrin vil opleve fx separationsangst, angst for mørke, angst for hunde og/eller angst for fremmede. Senere vil den unge ofte gå igennem en periode med usikkerhedsfølelse. Angsten og usikkerheden går som regel over igen, men hos 1 ud af 10 er angsten så generende, at den vil være behandlingskrævende.

Angst hos den unge kommer ofte til udtryk i form af overdreven bekymring samt undgåelsesadfærd, hvor den unge har modvilje mod fx at tage i skole, at holde oplæg, at klæde om med de andre efter idræt etc. De symptomer, der ofte opstår, når den unge skal forholde sig til en angstfremkaldende situation, er fx hjertebanken, svedige håndflader, indre uro, mavepine, hovedpine og kvalme. Angst kan pga. dens fysiske udtryk ”kamuflere” sig, så man tror, at der er noget fysiologisk i vejen.

”Den som ikke føler angst, mangler noget som ingen kan være foruden: fantasi”

– Herta Müller

Hvornår bør man søge hjælp?

Er du i tvivl om, om dine angstsymptomer kræver behandling, så er det først og fremmest vigtigt at vurdere om din og/eller din families hverdag synes hæmmet af angsten. Det kan fx være, at du helt undgår situationer såsom sportslejre, at holde oplæg eller at sove hos kammerater, selvom det inderst inde rigtig gerne vil kunne gennemføre aktiviteterne. Eller måske sker det, at du ligger søvnløs i dagene op til en sleep-over hos vennerne, kaster op hver gang en eksamensperiode nærmer sig eller konstant skal bekræftes i, at du ikke fejler noget alvorligt. Påvirkes din eller familiens hverdag i en sådan grad, at det bliver hæmmende for dig eller familiens udvikling og trivsel, så bør man søge hjælp hos en psykolog*.

* Reagerer du med fysiske symptomer, bør du altid blive tilset af egen læge for at få afkræftet, at der er noget fysiologisk i vejen.

Læs mere om de forskellige angstlidelser hos børn og unge her.

Jo hurtigere en angstlidelse behandles, desto lettere er det at komme af med den igen.

 

Hvordan kan jeg som psykolog hjælpe?

Jeg har stor erfaring med angstbehandling af unge. Jeg anvender de foretrukne behandlingsformer, nemlig kognitiv adfærdsterapi (inkl. Cool Kids/Chilled angstprogrammet) og metakognitiv terapi, hvor den unge støttes i ”at gå imod angsten”.

 

Ønsker du at høre om jeg kan hjælpe dig med at få magten tilbage over angsten, så kontakt mig endelig. Se mere her.